Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární sport u nás

23. 2. 2007

Požární sport u nás

 

Reprezentační družstvo naší republiky se zúčastnilo poprvé mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Již na tomto prvním mezinárodním klání získali naši hasiči stříbrné medaile v disciplíně požární útok a to i přesto, že nás tenkrát reprezentovali narychlo secvičení hasiči z Prahy, neboť požární sport nebyl u nás do té doby znám.

V počátku požárního sportu u nás dominovala mezi soutěžícími družstva Brna, Prahy a Ostravy. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již po kvalitnější přípravě dosáhli lepších výsledků - 2 x první místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na 4 x 100 m.

V roce 1970 bylo rozhodnuto vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR zavést požární sport pro všechny hasiče v bývalé ČSSR. Požární sport se tak stal součástí odborné tělesné přípravy hasičů a zůstal jím až do současnosti.

První celostátní soutěž v požárním sportu, lépe řečeno její zárodek, byla uspořádána ještě v roce 1970 v Ostravě a Frýdku-Místku, kde zvítězilo družstvo Brna. Projevila se nedostatečná zkušenost s pořádáním takových soutěží, zejména v nejednotném výkladu pravidel a směrnic, chyběl kvalifikovaný sbor rozhodčích a rovněž některé „narychlo“ zhotovené překážky mnohdy nesplňovaly dané technické požadavky.

První oficiální Mistrovství ČSR v požárním sportu se uskutečnilo roce 1971 v Ústí nad Labem  a ČSSR v Trenčíně (většina chyb a nedostatků byla odstraněna), dále pak v roce 1972 ve Frýdku-Místku, čímž bylo započato s pravidelným každoročním sportovním vyvrcholením nejlepších družstev profesionálních hasičů a to podle pravidla střídavě jednou na Slovensku a jednou v Čechách. Každému Mistrovství ČSSR předcházely národní soutěže, ze kterých se nominovalo prvních šest družstev na celorepublikovou soutěž v příslušné pořádající zemi. V tomto období již byla znát systematická práce v této oblasti, což se projevilo i dosahováním hodnotných sportovních výkonů nejen doma, ale i na mezinárodní scéně.

V roce 1978 byl požární sport zaveden i mezi dobrovolné hasiče, kteří do té doby měli odlišné soutěže - od roku 1978 je tedy požární sport sportem všech hasičů, profesionálních i dobrovolných. Velké zásluhy o rozvoj požárního sportu u nás má Pavel Stoklásek, pod jehož vedením vznikla a řadu let fungovala reprezentace profesionálních hasičů. Jako první trenéři působili pan Šimek, Josef Tauš, dále Vladimír SOUČEK, později Josef ROUŠAL a Richard PÁDIVÝ.

Reprezentační družstvo dobrovolných hasičů vzniklo roku 1984 pod vedením Josefa HABADY a trenéra Bedřicha VRKOČE, později jako trenéři působili Miroslav PĚKNÝ a Zdeněk PRODĚLAL. Reprezentační družstva profesionálních i dobrovolných hasičů dosáhla řady úspěchů na soutěžích v zahraničí.

Z hasičských olympiád CTIF přivezli naši hasiči medaile vždy, což nemá v jiných sportech obdoby.

Určitá stagnace v oblasti požárního sportu nastala po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a snížil se zájem o organizování soutěží v požárním sportu. Vliv na pokles zájmu o požární sport měl zřejmě fakt, že tento sport pocházel z východního bloku (SSSR). I přes tyto faktory se podařilo požární sport udržet na poměrně dobré úrovni což dokládají výsledky z hasičských olympiád v roce 1993 (profesionální hasiči 3.místo, dobrovolní hasiči 1.místo) a 1997 (profesionální hasiči 5.místo, dobrovolní hasiči 2.místo).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář